CHÁNH PHỦ.COM

Người Quốc Gia Chân Chánh


VIỆT NAM CỘNG HÒA | Page 20


BIÊN-HÒA HOẠT ĐỘNG CỨU TRỢ HỎA TAI, JULY 15, 1964 | QUANG CẢNH ĐIÊU TÀN SAU CUỘC HỎA HOẠN, GÂY THIỆT HẠI 128 NÓC GIA CỦA ĐỒNG BÀO TRONG ẤP TÂN SINH CÁT-LÁI, XÃ PHÚ-HỮU THUỘC QUẬN NHƠN-TRẠCH | THỰC PHẨM VÀ DỤNG CỤ NẤU NƯỚNG ĐƯỢC GỞI ĐẾN NGAY TẠI CHỖ ĐỂ CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO NẠN NHÂN HỎA TAI | ĐỒNG BÀO NẠN NHÂN ĐƯỢC MỜI ĐẾN ĐỂ NHẬN LÃNH CÁC TẶNG PHẨM DO CƠ QUAN CHÁNH QUYỀN PHÂN PHÁT | MÁI TÔN VÀ LÁ CŨNG ĐƯỢC GỞI TẶNG NGAY TẠI CHỖ ĐỂ GIÚP ĐỒNG BÀO NẠN NHÂN TRÁNH CẢNH MÀN TRỜI CHIẾU ĐẤT | MỘT ÔNG CỤ XÚC ĐỘNG KHI NHẬN ĐƯỢC TẶNG PHẨM, ĐẦY ĐỦ ÁO QUẦN, VẢI, NỒI, SON VÀ THỰC PHẨM CỦA CHÁNH PHỦ GỞI TẶNG | ÔNG BỘ TRƯỞNG XÃ HỘI, TRUNG TÁ TỈNH TRƯỞNG TỈNH BIÊN-HÒA VÀ PHÁI ĐOÀN QUÂN, DÂN, CHÁNH ĐÃ GÓP PHẦN VÀO CÔNG TÁC XÂY DỰNG LẠI CHO ĐỒNG BÀO NẠN NHÂN HỎA TAI | TRUNG TÁ TỈNH TRƯỞNG TỈNH BIÊN-HÒA ĐẾN TẬN NƠI HỎA HOẠN ĐỂ ỦY LẠO VÀ TRAO TẬN TAY ĐỒNG BÀO NẠN NHÂN CÁC TẶNG PHẨM CỨU TRỢ | ÔNG BỘ TRƯỞNG XÃ HỘI, ĐẠI DIỆN CHÁNH PHỦ GỞI TẶNG MỖI GIA ĐÌNH ĐỒNG BÀO NẠN NHÂN MỘT SỐ TIỀN MỌN, THỂ HIỆN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CHÁNH QUYỀN ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO NÔNG THÔN | TRUNG TÁ TỈNH TRƯỞNG TỈNH BIÊN-HÒA ĐANG TIẾP XÚC THÂN MẬT VỚI MỘT GIA ĐÌNH NẠN NHÂN HỎA TAI.

 


MỘT HY VỌNG MỚI TẠI KIẾN PHONG | TÒA HÀNH CHÁNH | VU-LAN - NIỀM THƯƠNG CỦA NGƯỜI SỐNG - NGUỒN VUI CỦA NGƯỜI CHẾT | Mặc dù phương-tiện nghèo-nàn, đồng-bào vùng Đơn-Phục đã tự tạo một ngôi trường nhỏ bé cho con em họ có nơi học-tập. | Lễ phát quà cho đồng-bào nghèo, tỵ-nạn cộng-sản và gia-đình binh-sĩ trong ngày lễ Vu-Lan. | Bà Lâm-Quang-Thi, phu-nhân Chuẩn-Tướng Tư-Lệnh Sư-Đoàn 9 kiêm Tư-Lệnh Khu 41 Chiến-Thuật đang trao tặng phẩm cho đồng-bào nghèo. | NHIỀU ĐỒNG-BÀO NGHÈO TẠI KIẾN-PHONG ĐÃ ĐƯỢC GIÚP-ĐỠ NHỜ NHỮNG DỰ-ÁN XÂY-DỰNG ĐÃ ĐƯỢC THỰC-HIỆN. CHƯƠNG-TRÌNH PHÁT-TRIỂN VĂN-HÓA VÀ CẢI TIẾN XÃ-HỘI ĐÃ ĐƯỢC CÁC CƠ-QUAN TỪ-THIỆN TRONG NƯỚC VÀ CÁC NƯỚC BẠN ĐỒNG-MINH TRỢ GIÚP. HỘI BẢO-TRỢ GIA-ĐÌNH BINH-SĨ CŨNG ĐÃ ĐƯỢC THÀNH-LẬP ĐỂ GIÚP-ĐỠ CÁC GIA-ĐÌNH BINH-SĨ TRONG LỰC-LƯỢNG VIỆT-NAM CỘNG-HÒA. | Đồng-bào nghèo với những món quà được trao tặng. | Một trường học vừa hoàn-thành tại vùng Các-Lái để có chỗ cho con em học-tập trong mùa nước lụt.

 


SA ĐÉC PHÁT TRIỂN ĐỜI MỚI | Ngoài sự đánh bại cộng sản, Chánh Phủ cũng đang quan tâm thực hiện một cuộc cách mạng xã hội thật sự và phải được phát triển ngay từ đồng ruộng để cho dân chúng có thể giữ được quê hương, tự điều khiển công việc của mình qua những người lãnh đạo dân cử, được no cơm ấm áo, nói chung là được hưởng mức sống tốt đẹp hơn. | Xã Bình Tiên, một trong những xã thuộc tỉnh Sa Đéc đang được thực thi cuộc cách mạng xã hội này, hiện nay, dân chúng sanh sống tại nơi đây cảm thấy đời sống của mình được thoải mái hơn. Những hình ảnh sau đây đã dẫn chứng thật sự một nếp sống lên cao, an cư lạc nghiệp..., một viễn ảnh tốt đẹp đang đến với người dân tại xã Bình Tiên. | CHỢ BÌNH TIÊN CŨNG ĐƯỢC TU BỔ LẠI. SÂN CHỢ ĐƯỢC TRÁNG NỀN BẰNG XI MĂNG GIỮ CHO SỰ BUÔN BÁN ĐƯỢC SẠCH SẼ HỢP VỆ SANH. NHỜ VẬY, SỐ ĐỒNG BÀO ĐẾN BUÔN BÁN ĐƯỢC ĐÔNG ĐẢO TẤP NẬP VÀ PHỒN THẠNH. | TỪ CHIẾC CẦU XIÊU VẸO CHẬT HẸP, ĐỒNG BÀO PHẢI VẤT VẢ KHÓ KHĂN MỖI KHI ĐI ĐẾN CHỢ BÚA ĐỂ BUÔN BÁN, HOẶC ĐẾN TRỤ SỞ XÃ ĐỂ XIN GIẤY TỜ. NHỜ CHÁNH QUYỀN VÀ CƠ QUAN VIỆN TRỢ MỸ GIÚP ĐỠ VẬT LIỆU, ĐỒNG BÀO TẠI XÃ ĐÃ HỢP LỰC CÙNG ĐOÀN CÁN BỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN DỰNG LÊN CHIẾC CẦU XINH ĐẸP CHẮC CHẮN, GIÚP CHO SỰ ĐI LẠI CỦA DÂN CHÚNG NẦY ĐƯỢC DỄ DÀNG HƠN TRƯỚC. | TRƯỜNG SƠ CẤP ẤP ĐÔNG, THUỘC XÃ BÌNH TIÊN, VỪA ĐƯỢC DỰNG LÊN GIÚP CHO CÁC EM Ở TẠI XÃ CÓ ĐƯỢC MỘT NGÔI TRƯỜNG XINH XẮN ĐỂ HỌC TẬP VÀ NÔ ĐÙA, DƯỚI SỰ TRÔNG NOM DẠY DỖ CỦA CÁC NAM NỮ GIÁO VIÊN. CÁC GIÁO VIÊN NÀY VỪA TỐT NGHIỆP KHÓA GIÁO VIÊN ẤP DO CHÁNH QUYỀN TỈNH SADEC ĐÀO TẠO. | CON ĐƯỜNG TỪ XÃ BÌNH TIÊN DẪN ĐẾN TỈNH LỴ SA ĐÉC CŨNG ĐƯỢC TU BỔ LẠI, GIÚP CHO NỀN KINH TẾ XÃ ĐƯỢC DỒI DẠO VÀ KHẢ QUAN HƠN.

Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30


VIỆT-NAM CỘNG-HÒA