CHÁNH PHỦ.COM

Người Quốc Gia Chân Chánh


A resolution to commemorate April 23-30, 2023, as Black April Memorial Week. | Michigan Senate Resolution 36


 

Michigan Senate Resolution 36 | 2023-2024 | 102nd Michigan Legislature

Status: Passed on April 26 2023 - 100% progression
Action: 2023-04-26 - Adopted

Summary

A resolution to commemorate April 23-30, 2023, as Black April Memorial Week.

Sponsors
Sen. Stephanie Chang [D]
Sen. Rosemary Bayer [D]
Sen. Erika Geiss [D]
Sen. Sylvia Santana [D]

SENATE RESOLUTION NO.36

Senator Chang offered the following resolution:

A resolution to commemorate April 23-30, 2023, as Black April Memorial Week.

Whereas, April 30, 2023, marks the 48th anniversary of the end of the Vietnam War and the start of the eventual exodus of several million Vietnamese out of Vietnam after South Vietnam’s capital of Saigon fell to the communists on April 30, 1975; and

Whereas, For many Vietnam and Vietnam-era veterans who were directly involved in the war, and Vietnamese Americans who have settled in the United States, the Vietnam War was a tragedy full of great suffering and the loss of American, Vietnamese, and Southeast Asian lives; and

Whereas, Over 58,000 people were killed and 304,000 were wounded out of the 2.59 million Americans who served in the Vietnam War. One out of every ten Americans who served in Vietnam became a casualty of war; and

Whereas, South Vietnamese armed forces lost 275,000 soldiers and many more were wounded, along with an unknown number of Vietnamese civilian casualties; and

Whereas, During the American evacuation of Saigon, the first wave of 135,000 Vietnamese who were mostly military officers and their families, took temporary shelter through several international refugee camps at Camp Pendleton in San Diego, California, Fort Chaffee in Arkansas, and Indiantown Gap in Pennsylvania; and

Whereas, Starting in 1977 and lasting through the mid-1980s, a second wave of Vietnamese refugees comprised mostly of “boat people” began leaving Vietnam. Seeing no future under communism, nearly 800,000 boat people risked their lives in small, dangerous boats to travel to resettlement camps in Hong Kong, Malaysia, Indonesia, Thailand, and the Philippines before eventually resettling in the United States. The Red Cross estimated that during that time, at least 300,000 Vietnamese died on the high seas while trying to escape communism; and

Whereas, After 1985, a third wave of Vietnamese refugees came to the United States under the Orderly Departure Program; and

Whereas, In 1988, Congress passed the Operation Homecoming Act, a program allowing approximately 80,000 Amerasian children (offspring of GI fathers and Vietnamese mothers) to come to America; and

Whereas, By 1990, the fourth wave of Vietnamese refugees began arriving in the United States under the Humanitarian Operation, and today, more than 1.7 million Vietnamese immigrants reside in the United States; and

Whereas, Census data shows that foreign-born Vietnamese entering the United States in the 1980s, 1990s, and 2000s have seen an increase in terms of English proficiency, proportion of college graduates, the number of owner-occupied housing, family median income, and naturalization; and

Whereas, Over the years, Vietnamese immigrants have overcome social, economic, and language barriers of unforeseen magnitude to grow and become the most assimilated along civic dimensions out of any large group in America; and

Whereas, Through emphasis on intense study, Vietnamese Americans have reached the pinnacles of American success in a variety of fields including business and entrepreneurship, science and technology, space travel, medicine, the executive branch of the United States government, politics, the United States military, the United States judicial system, professional sports, and, most recently, cultural icon status in cooking, modeling, acting, and comedy; and

Whereas, In order to serve their community and prosper in America, Vietnamese Americans formed well-established and thriving Vietnamese American commercial districts throughout the United States, including an enclave in southeast Oakland County and in west Michigan; and

Whereas, More than 25,276 Vietnamese now live in Michigan; and

Whereas, We must teach our children and future generations the important lessons from the Vietnam War, including how the plight of the Vietnamese refugees following the end of war is a powerful example of the values of freedom and democracy; and

Whereas, Refugees and immigrants from the former Republic of Vietnam, who came to the United States and settled as free Vietnamese Americans, are honored and remembered for their sacrifices of freedom, human rights, and for their ongoing contributions to our democratic society; and

Whereas, The Vietnamese Heritage and Freedom flag, which is yellow with three horizontal red stripes, is the only symbol that can unite most Vietnamese around the world and bring them together, showing the aspiration for freedom and democracy in their homeland; and

Whereas, Although united in sorrow as they commemorate April 30, 2023, as Black April, an occasion to reflect on the sacrifices of the past, Vietnamese American communities throughout Michigan consider Black April a memorial and remembrance of the resilience of the Vietnamese people; now, therefore, be it

Resolved by the Senate, That the members of this legislative body commemorate April 23-30, 2023, as Black April Memorial Week. We recognize this special time for Michiganians to honor the tragedy of the suffering and countless lives lost during the Vietnam War era, while also paying tribute to those lives lost by human rights and freedom to the people of Vietnam.

The Michigan Senate is the upper house of the Michigan Legislature: http://www.legislature.mi.gov/documents/2023-2024/resolutionintroduced/Senate/htm/2023-SIR-0036.htm
==========

NGHỊ QUYẾT THƯỢNG VIỆN MICHIGAN SỐ 36

Thượng nghị sĩ tiểu bang Stephanie Chang ban hành Nghị Quyết sau:

Một nghị quyết tưởng niệm từ ngày 23/04 đến 30/04/2023 là Tuần Tưởng Niệm Tháng Tư Đen.

Xét rằng, ngày 30 tháng 4 năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 48 năm kết thúc Chiến tranh Việt Nam và bắt đầu cuộc di tản bất ngờ của hàng triệu người Việt Nam ra khỏi Việt Nam sau khi Đô Thành Sài Gòn của Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản ngày 30 tháng 4 năm 1975;

Xét rằng, đối với nhiều cựu chiến binh Việt Nam đã trực tiếp tham chiến, cũng như những người Mỹ gốc Việt định cư tại Hoa Kỳ, Chiến tranh Việt Nam là một tấn thảm kịch đầy đau thương và mất mát mạng sống của người Mỹ, người Việt Nam và các nước Đông Nam Á Châu;

Xét rằng, hơn 58,000 người đã thiệt mạng và 304,000 người bị thương trong tổng số 2.59 triệu người Mỹ đã phụng sự cho Chiến tranh Việt Nam. Cứ mười người Mỹ phục vụ ở Việt Nam, có một người trở thành nạn nhân chiến tranh;

Xét rằng, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã mất 275,000 quân nhân và nhiều người khác tổn thương, cùng với một số thương vong dân thường Việt Nam;

Xét rằng, trong cuộc di tản của người Mỹ ra khỏi Sài Gòn, làn sóng đầu tiên gồm 135,000 người Việt Nam, hầu hết là sĩ quan quân đội và thân nhân của họ, đã tạm trú qua một số trại tỵ nạn quốc tế ở Trại Pendleton ở San Diego, California, Fort Chaffee ở Arkansas và Indiantown Gap ở Pennsylvania;

Xét rằng, khởi sự từ năm 1977 và kéo dài đến giữa những năm 1980, một làn sóng người tỵ nạn Việt Nam thứ hai bao gồm phần lớn là “thuyền nhân” bắt đầu rời Việt Nam. Không thấy tương lai dưới chế độ cộng sản, gần 800,000 thuyền nhân đã mạo hiểm mạng sống của họ trên những chiếc thuyền nhỏ nguy hiểm để đến các trại tái định cư ở Hồng Kông, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Philippines trước khi định cư ở Hoa Kỳ. Hội Hồng Thập Tự ước tính rằng trong thời gian đó, ít nhất 300,000 người Việt Nam đã chết trên biển cả khi cố gắng thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản;

Xét rằng, sau năm 1985, một làn sóng người tỵ nạn Việt Nam thứ ba đến Hoa Kỳ theo Chương Trình Ra Đi Có Trật Tự;

Xét rằng, vào năm 1988, Quốc Hội Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Operation Homecoming Act (Đạo Luật Hồi Hương Con Lai), một chương trình cho phép khoảng 80,000 trẻ em người Mỹ gốc Á Châu (con lai của cha là lính Mỹ và mẹ là người Việt Nam) đến Mỹ;

Xét rằng, đến năm 1990, làn sóng người tỵ nạn Việt Nam thứ tư bắt đầu đến Hoa Kỳ theo Diện H.O. và ngày nay, hơn 1.7 triệu người Việt Nam di dân đang định cư tại Hoa Kỳ;

Xét rằng, dữ kiện điều tra dân số cho thấy người Việt Nam sanh ở ngoại quốc vào Hoa Kỳ trong những năm 1980, 1990 và 2000 đã chứng kiến sự gia tăng về trình độ Anh ngữ, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đại học, số lượng chủ nhân cư ngụ sở hữu nhà, lợi tức trung bình của gia đình, và nhập tịch;

Xét rằng, trong những năm qua, những người nhập cư Việt Nam đã vượt qua các rào cản về xã hội, kinh tế và ngôn ngữ ở mức độ ngoài dự kiến để phát triển và trở thành nhóm đồng hóa nhất theo chiều hướng dân sự so với bất kỳ nhóm lớn nào ở Mỹ;

Xét rằng, thông qua việc nhấn mạnh vào học tập chuyên sâu, người Mỹ gốc Việt đã đạt đến đỉnh cao danh vọng tại Mỹ trong nhiều lãnh vực bao gồm thương mại và chủ doanh nghiệp, khoa học và công nghệ, du hành không gian, y khoa, nhánh hành pháp của chánh phủ Hoa Kỳ, chánh trị, quân đội Hoa Kỳ, hệ thống tư pháp Hoa Kỳ, các môn thể thao chuyên nghiệp và gần đây nhất là vị thế biểu tượng văn hóa trong nấu ăn, người mẫu, diễn xuất và hài kịch;

Xét rằng, để phụng sự cộng đồng của họ và sự thạnh vượng nước Mỹ, người Mỹ gốc Việt đã thành lập các khu thương mại lâu đời và phát đạt trên khắp Hoa Kỳ, bao gồm một khu thương mại ở đông nam Quận Hạt Oakland County và Tây Michigan;

Xét rằng, hơn 25,276 người Việt Nam hiện đang sống ở Michigan;

Xét rằng, chúng ta phải dạy cho con cháu chúng ta và các thế hệ tương lai những bài học quan trọng từ Chiến tranh Việt Nam, kể cả hoàn cảnh khó khăn của những người tỵ nạn Việt Nam sau khi chiến tranh kết thúc là một tấm gương hùng hồn về các giá trị của tự do và dân chủ;

Xét rằng, những người tỵ nạn và nhập cư từ Việt Nam Cộng Hòa trước đây, đã đến Hoa Kỳ và định cư với tư cách là người Mỹ gốc Việt tự do, được vinh danh và ghi nhớ vì những hy sanh cho tự do, nhân quyền và vì những đóng góp không ngừng của họ cho xã hội dân chủ chúng ta;

Xét rằng, lá cờ Tự Do và Di Sản Việt Nam màu vàng ba sọc đỏ nằm ngang là biểu tượng duy nhất có thể đoàn kết hầu hết người Việt Nam trên toàn thế giới lại với nhau, thể hiện khát vọng tự do dân chủ cho quê hương Việt Nam;

Xét rằng, mặc dù thống nhất trong nỗi đau buồn khi tưởng niệm ngày 30 tháng 4 năm 2023 là Tháng Tư Đen, một thời điểm để suy ngẫm về những hy sinh trong quá khứ, các cộng đồng người Mỹ gốc Việt trên khắp Michigan coi Tháng Tư Đen là một lễ tưởng niệm và tưởng nhớ đến sự kiên cường của người Việt Nam; Do vậy,

Nghị quyết của Thượng viện Michigan, các thành viên của cơ quan lập pháp này tưởng niệm từ ngày 23/04 đến 30/04/2023 là Tuần Tưởng Niệm Tháng Tư Đen. Chúng tôi công nhận khoảng thời gian đặc biệt này để người dân Michigan tôn vinh thảm kịch đau khổ và vô số nhân mạng đã mất trong Chiến tranh Việt Nam, đồng thời bày tỏ lòng kính trọng đối với những sanh mạng đã mất vì nhân quyền và tự do cho nhân dân Việt Nam.

 


VIỆT-NAM CỘNG-HÒA