CHÁNH PHỦ.COM

Người Quốc Gia Chân Chánh


Quốc Hội Lithuania tuyên bố đảng cộng sản Lithuania chịu trách nhiệm về các cuộc đàn áp dưới thời Stalin
 

2023.05.18 14:43
Đài Phát Thanh Truyền Hình Quốc Gia Lithuanian (LRT)


Ảnh 1: Một Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Của Những Vụ Lưu Đày Bởi Liên Sô


Ảnh 2: ông Audronius Ažubalis là một nghị sĩ thâm niên của Quốc Hội Lithuania, và ông từng là Tổng trưởng Ngoại Giao Lithuania.

Quốc hội Lithuania đã thông qua nghị quyết nói rằng đảng cộng sản Lithuania phải chịu trách nhiệm về các vụ lưu đày hàng loạt sau ngày Liên Sô chiếm đóng Lithuania.

Nghị quyết đã được Quốc Hội Lithuania thông qua hôm thứ Năm ngày 18/05/2023 trong cuộc bỏ phiếu 97-1 và ba phiếu trắng.

Quốc hội đơn viện 141 ghế của quốc gia cựu cộng sản Lithuania gần 3 triệu dân gọi là Seimas of the Republic of Lithuania. Khối chánh phủ liên hiệp gồm 3 đảng phái có 74 ghế trong Quốc Hội Seimas của Cộng Hòa Litva. Khối đối lập gồm nhiều đảng phái có 66 ghế trong Quốc Hội Lithuania đã bao gồm 5 nghị sĩ độc lập và có 1 ghế trống.

Văn kiện nghị quyết được khởi xướng từ một nhóm các nghị sĩ của đảng Liên hiệp Quốc gia-Dân chủ Cơ đốc giáo Lithuania (TS-LKD), đảng Xanh và Liên minh Nông dân Lithuanian, và Phong trào Tự do.

Nghị quyết được thông qua để ghi dấu 75 năm Chiến dịch Vesna (Mùa Xuân), chiến dịch lưu đày lớn nhất được thực hiện tại Lithuania bởi chế độ chiếm đóng Liên Sô vào ngày 22 tháng 5 năm 1948.

Nghị sĩ bảo thủ Audronius Ažubalis là một trong những người khởi xướng nghị quyết cho biết: “Trách nhiệm nạn diệt chủng đối với người dân chúng tôi không những thuộc về chánh quyền liên bang Sôviết ở Moscow mà còn thuộc về đảng cộng sản Lithuania địa phương.

Nghị quyết tuyên bố rằng đảng cộng sản Lithuania “phải chịu trách nhiệm về vấn nạn thủ tiêu tương đương với tội ác diệt chủng đối với người dân Lithuania, tịch thâu và chiếm đoạt tài sản người dân, tra tấn và lưu đày, vốn đã được lên kế hoạch trước và thực hiện có chủ ý theo các chỉ thị của đường lối đàn áp chiếm đóng từ 1940 đến 1963”.

Nghị quyết kêu gọi các cơ quan tổ chức và trường học của đất nước nâng cao nhận thức về “lịch sử các cuộc đấu tranh trải qua đau khổ của Lithuania”, các hoạt động tội phạm của chế độ chiếm đóng Liên Sô và đảng cộng sản Lithuania, đồng thời tưởng niệm các vụ lưu đày.

Nghị quyết cũng so sánh các cuộc đàn áp của những năm 1940 với “việc lưu đày, diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người do Nga Sô ngày nay gây ra chống lại người Ukraine và trẻ con Ukraine”.

Ông nghị sĩ thâm niên Ažubalis nói “Ngày nay, chúng ta cũng thấy điều tương tự. Các lực lượng chiếm đóng và những người cộng tác địa phương hành động theo các kế hoạch và những chỉ thị được phác thảo từ trước, đang lưu đày người Ukraine khỏi mảnh đất sanh quán của họ, bao gồm bắt cóc con cái của họ, công khai chiếm đoạt nhà cửa và các tài sản khác của những người được gọi là cư dân địa phương không trung thành ở những vùng lãnh thổ do Nga Sô chiếm đóng”.

==========

 

Lithuanian parliament declares local Communist Party responsible for Stalinist repressions

2023.05.18 14:43
Lithuanian National Radio and Television (LRT)


Photo 1: A monument to victims of Soviet deportations


Photo 2: Audronius Ažubalis, Member of the Seimas (the unicameral parliament of Lithuania).

The Lithuanian parliament, Seimas, has passed a resolution, saying that Lithuanian Communist Party was responsible for mass deportations in the wake of the country’s Soviet occupation.

The resolution was passed on Thursday in a vote of 97 to one with three abstentions.

The document was initiated by a group of MPs from the conservative Homeland Union-Lithuanian Christian Democrats (TS-LKD), the Farmers and Greens Union, and the Liberal Movement.

The resolution was adopted to mark the 75th anniversary of Operation Vesna (Spring), the largest deportation operation carried out in Lithuania by the Soviet occupying regime on May 22, 1948.

“The responsibility for the genocide of our people lies not only with the USSR authorities in Moscow, but also with the local Lithuanian Communist Party,” said conservative MP Audronius Ažubalis, one of the initiators of the resolution.

The document claims that the Lithuanian Communist Party “was responsible for the genocide-equivalent extermination of the Lithuanian population, the confiscation and appropriation of their property, and torture and deportations, which were planned in advance and deliberately carried out under its instructions by the occupying-repression structures in 1940-1963”.

The document calls on the country’s institutions and schools to raise awareness about the “history of Lithuania’s struggles and suffering”, the criminal activities of the Soviet occupation regime and the Lithuanian Communist Party, and to commemorate the deportations.

The resolution also compares the repressions of the 1940s with “the deportation, genocide, war crimes and crimes against humanity committed by Russia today against Ukrainians and their children”.

“We see the same today, when the occupying forces and their local collaborators, acting according to pre-conceived schemes and instructions, are deporting Ukrainians from their native lands, abducting their children en masse, and openly appropriating the homes and other property of the so-called disloyal local residents in the occupied territories,” said Ažubalis.

 


VIỆT-NAM CỘNG-HÒA